ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเสือข้าม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
7
2
9
1
รวม อบ.
13
11
24
2
ป.1
5
5
10
1
ป.2
12
9
21
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
6
6
12
1
ป.6
10
9
19
1
รวมประถม
46
33
79
6
ม.1
3
5
8
1
ม.2
4
2
6
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
11
10
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
70
54
124
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...