ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเสือข้าม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
2
6
1
อบ.3
6
10
16
1
รวม อบ.
10
12
22
2
ป.1
8
2
10
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
6
2
8
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
7
5
12
1
รวมประถม
40
25
65
6
ม.1
7
5
12
1
ม.2
3
5
8
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
14
12
26
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
64
49
113
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...