ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคูเมือง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
4
4
8
2
ป.1
5
3
8
1
ป.2
2
2
4
1
ป.3
5
3
8
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
7
2
9
1
รวมประถม
31
21
52
6
ม.1
5
3
8
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
4
3
7
1
รวมมัธยมต้น
14
7
21
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
49
32
81
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...