ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโฆสิทธาราม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
4
8
12
1
อบ.3
12
8
20
1
รวม อบ.
19
22
41
3
ป.1
12
8
20
1
ป.2
14
7
21
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
7
1
8
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
12
4
16
1
รวมประถม
55
34
89
6
ม.1
10
10
20
1
ม.2
12
8
20
1
ม.3
14
12
26
1
รวมมัธยมต้น
36
30
66
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
110
86
196
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...