ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโบสถ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
40
36
76
3
อบ.3
61
35
96
3
รวม อบ.
101
71
172
6
ป.1
50
46
96
3
ป.2
61
69
130
4
ป.3
70
65
135
4
ป.4
60
58
118
3
ป.5
71
61
132
4
ป.6
62
69
131
4
รวมประถม
374
368
742
22
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
475
439
914
28
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...