ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
30
41
71
3
ม.2
35
30
65
3
ม.3
37
34
71
3
รวมมัธยมต้น
102
105
207
9
ม.4
9
22
31
2
ม.5
18
21
39
3
ม.6
11
28
39
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
38
71
109
8
รวมทั้งหมด
140
176
316
17
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...