ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
32
21
53
2
ม.2
28
40
68
3
ม.3
38
36
74
3
รวมมัธยมต้น
98
97
195
8
ม.4
20
30
50
2
ม.5
10
22
32
2
ม.6
16
23
39
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
46
75
121
6
รวมทั้งหมด
144
172
316
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...