ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอินทร์บุรี ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
152
132
284
8
ม.2
132
140
272
8
ม.3
102
142
244
8
รวมมัธยมต้น
386
414
800
24
ม.4
60
121
181
5
ม.5
64
103
167
5
ม.6
62
106
168
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
186
330
516
15
รวมทั้งหมด
572
744
1,316
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...