ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอินทร์บุรี ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
140
139
279
8
ม.2
113
146
259
8
ม.3
134
146
280
8
รวมมัธยมต้น
387
431
818
24
ม.4
74
113
187
5
ม.5
66
106
172
5
ม.6
39
76
115
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
179
295
474
15
รวมทั้งหมด
566
726
1,292
39
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...