ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสาครพิทยาคม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
50
36
86
2
ม.2
36
33
69
2
ม.3
36
54
90
3
รวมมัธยมต้น
122
123
245
7
ม.4
21
33
54
2
ม.5
31
19
50
2
ม.6
29
22
51
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
81
74
155
6
รวมทั้งหมด
203
197
400
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...