ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
65
81
146
4
ม.2
65
72
137
4
ม.3
33
49
82
4
รวมมัธยมต้น
163
202
365
12
ม.4
50
68
118
4
ม.5
45
56
101
4
ม.6
31
74
105
4
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
126
198
324
12
รวมทั้งหมด
289
400
689
24
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...