ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
71
65
136
4
ม.2
43
51
94
4
ม.3
52
65
117
4
รวมมัธยมต้น
166
181
347
12
ม.4
64
70
134
4
ม.5
56
90
146
4
ม.6
39
55
94
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
159
215
374
11
รวมทั้งหมด
325
396
721
23
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...