ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
37
30
67
2
ม.2
35
28
63
2
ม.3
48
24
72
3
รวมมัธยมต้น
120
82
202
7
ม.4
36
24
60
3
ม.5
26
29
55
2
ม.6
22
41
63
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
84
94
178
7
รวมทั้งหมด
204
176
380
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...