ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนห้วยกรดวิทยา ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
36
27
63
2
ม.2
36
22
58
2
ม.3
74
33
107
3
รวมมัธยมต้น
146
82
228
7
ม.4
31
30
61
2
ม.5
23
32
55
2
ม.6
29
36
65
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
83
98
181
6
รวมทั้งหมด
229
180
409
13
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...