ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
125
126
251
10
ม.2
133
152
285
8
ม.3
131
102
233
7
รวมมัธยมต้น
389
380
769
25
ม.4
123
147
270
8
ม.5
103
92
195
8
ม.6
91
127
218
8
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
317
366
683
24
รวมทั้งหมด
706
746
1,452
49
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...