ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
12
6
18
2
ป.1
20
17
37
1
ป.2
14
18
32
1
ป.3
16
20
36
1
ป.4
22
5
27
1
ป.5
14
17
31
1
ป.6
12
12
24
1
รวมประถม
98
89
187
6
ม.1
16
10
26
1
ม.2
18
12
30
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
45
30
75
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
155
125
280
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...