ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
25
25
50
2
อบ.2
50
40
90
3
อบ.3
50
39
89
3
รวม อบ.
125
104
229
8
ป.1
57
48
105
3
ป.2
56
40
96
3
ป.3
48
47
95
3
ป.4
53
44
97
3
ป.5
45
43
88
3
ป.6
47
36
83
3
รวมประถม
306
258
564
18
ม.1
59
61
120
3
ม.2
53
37
90
3
ม.3
43
49
92
3
รวมมัธยมต้น
155
147
302
9
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
586
509
1,095
35
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...