ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาวนาพุทธาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
9
11
20
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
10
4
14
1
ป.3
1
4
5
1
ป.4
10
10
20
1
ป.5
1
3
4
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
30
32
62
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
39
43
82
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...