ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบึง(อุตสาหกรรมนุเคราะห์) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
286
312
598
14
ม.2
250
286
536
14
ม.3
288
336
624
14
รวมมัธยมต้น
824
934
1,758
42
ม.4
183
317
500
12
ม.5
167
302
469
12
ม.6
166
300
466
12
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
516
919
1,435
36
รวมทั้งหมด
1,340
1,853
3,193
78
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...