ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
34
38
72
2
ม.2
25
23
48
2
ม.3
33
42
75
2
รวมมัธยมต้น
92
103
195
6
ม.4
30
35
65
2
ม.5
17
20
37
1
ม.6
13
21
34
1
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
60
76
136
4
รวมทั้งหมด
152
179
331
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...