ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
72
79
151
4
ม.2
85
74
159
4
ม.3
96
69
165
4
รวมมัธยมต้น
253
222
475
12
ม.4
62
63
125
4
ม.5
45
44
89
3
ม.6
43
51
94
3
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
150
158
308
10
รวมทั้งหมด
403
380
783
22
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...