ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
81
127
208
6
ม.2
75
133
208
6
ม.3
90
108
198
6
รวมมัธยมต้น
246
368
614
18
ม.4
43
90
133
5
ม.5
32
81
113
5
ม.6
37
75
112
5
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
112
246
358
15
รวมทั้งหมด
358
614
972
33
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...