ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
58
73
131
5
อบ.2
67
84
151
5
อบ.3
65
66
131
5
รวม อบ.
190
223
413
15
ป.1
89
76
165
6
ป.2
109
107
216
6
ป.3
124
92
216
6
ป.4
88
86
174
6
ป.5
98
95
193
6
ป.6
85
85
170
7
รวมประถม
593
541
1,134
37
ม.1
50
43
93
4
ม.2
67
52
119
4
ม.3
76
86
162
4
รวมมัธยมต้น
193
181
374
12
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
976
945
1,921
64
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...