ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส (บุญประชานุกูล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
15
29
1
อบ.3
15
23
38
1
รวม อบ.
29
38
67
2
ป.1
12
21
33
1
ป.2
16
10
26
1
ป.3
16
15
31
1
ป.4
14
28
42
1
ป.5
7
16
23
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
73
101
174
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
102
139
241
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...