ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสฤษดิเดช ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
220
257
477
13
ป.2
215
244
459
13
ป.3
253
244
497
13
ป.4
256
242
498
13
ป.5
282
265
547
14
ป.6
260
290
550
14
รวมประถม
1,486
1,542
3,028
80
ม.1
20
39
59
2
ม.2
27
30
57
2
ม.3
39
45
84
3
รวมมัธยมต้น
86
114
200
7
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
1,572
1,656
3,228
87
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...