ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสิงห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
15
7
22
1
อบ.2
16
16
32
1
อบ.3
18
14
32
1
รวม อบ.
49
37
86
3
ป.1
16
13
29
1
ป.2
11
20
31
1
ป.3
9
11
20
1
ป.4
13
10
23
1
ป.5
12
3
15
1
ป.6
9
13
22
1
รวมประถม
70
70
140
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
119
107
226
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...