ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพลับ(จันทบุรชีบาอุทิศ) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
5
2
7
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
11
7
18
3
ป.1
8
4
12
1
ป.2
6
2
8
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
5
4
9
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
26
18
44
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
25
62
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...