ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดดอนตาล ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
10
22
1
อบ.3
7
12
19
1
รวม อบ.
19
22
41
2
ป.1
15
12
27
1
ป.2
20
10
30
1
ป.3
6
13
19
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
16
6
22
1
ป.6
13
15
28
1
รวมประถม
79
64
143
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
86
184
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...