ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดพลับพลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
29
35
64
2
ป.2
36
24
60
2
ป.3
38
33
71
2
ป.4
29
18
47
2
ป.5
32
26
58
2
ป.6
42
22
64
2
รวมประถม
206
158
364
12
ม.1
32
42
74
2
ม.2
41
25
66
2
ม.3
26
25
51
2
รวมมัธยมต้น
99
92
191
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
305
250
555
18
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...