ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโป่งแรด(ปคุณวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
18
12
30
3
ป.1
5
4
9
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
9
1
10
1
ป.4
1
5
6
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
2
0
2
1
รวมประถม
30
20
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
32
80
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...