ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองบัว(ปทุมาภิพัฒน์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
2
3
1
อบ.2
4
5
9
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
13
9
22
3
ป.1
4
7
11
1
ป.2
14
3
17
1
ป.3
17
6
23
1
ป.4
8
4
12
1
ป.5
14
5
19
1
ป.6
10
6
16
1
รวมประถม
67
31
98
6
ม.1
8
10
18
1
ม.2
6
10
16
1
ม.3
7
8
15
1
รวมมัธยมต้น
21
28
49
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
68
169
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...