ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ (สวาสดิ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
2
5
1
อบ.3
8
5
13
1
รวม อบ.
11
7
18
2
ป.1
4
4
8
1
ป.2
4
5
9
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
3
2
5
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
20
23
43
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
30
61
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...