ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
7
11
1
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
13
8
21
1
รวม อบ.
26
22
48
3
ป.1
8
10
18
1
ป.2
17
16
33
2
ป.3
14
16
30
2
ป.4
17
16
33
2
ป.5
17
15
32
2
ป.6
24
12
36
2
รวมประถม
97
85
182
11
ม.1
20
16
36
2
ม.2
21
14
35
2
ม.3
13
20
33
2
รวมมัธยมต้น
54
50
104
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
177
157
334
20
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...