ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะขวาง(สังวาลย์ราษฎร์รังสรรค์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
0
3
1
อบ.2
11
3
14
1
อบ.3
8
9
17
1
รวม อบ.
22
12
34
3
ป.1
6
9
15
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
7
7
14
1
ป.4
4
8
12
1
ป.5
7
13
20
1
ป.6
5
8
13
1
รวมประถม
37
50
87
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
59
62
121
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...