ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเกาะโตนด (จันทร์ศีลราษฏร์ประสิทธิ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
10
3
13
1
รวม อบ.
14
9
23
2
ป.1
9
5
14
1
ป.2
7
12
19
1
ป.3
5
10
15
1
ป.4
5
5
10
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
6
3
9
1
รวมประถม
34
35
69
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
44
92
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...