ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเขาน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
2
7
1
อบ.2
4
4
8
1
อบ.3
3
7
10
1
รวม อบ.
12
13
25
3
ป.1
3
4
7
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
7
2
9
1
ป.6
5
3
8
1
รวมประถม
30
20
50
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
42
33
75
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...