ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
9
12
21
1
รวม อบ.
12
17
29
2
ป.1
8
12
20
1
ป.2
7
7
14
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
9
7
16
1
รวมประถม
48
47
95
6
ม.1
13
11
24
1
ม.2
13
4
17
1
ม.3
8
14
22
1
รวมมัธยมต้น
34
29
63
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
94
93
187
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...