ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสามผาน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
7
16
1
อบ.3
4
9
13
1
รวม อบ.
13
16
29
2
ป.1
7
6
13
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
10
3
13
1
ป.4
5
4
9
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
7
4
11
1
รวมประถม
41
29
70
6
ม.1
10
4
14
1
ม.2
7
6
13
1
ม.3
6
5
11
1
รวมมัธยมต้น
23
15
38
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
60
137
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...