ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดหนองคัน (ไจ พิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
11
7
18
1
อบ.3
5
4
9
1
รวม อบ.
16
11
27
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
9
13
22
2
ป.3
10
8
18
1
ป.4
14
7
21
2
ป.5
12
6
18
1
ป.6
13
8
21
2
รวมประถม
63
50
113
9
ม.1
12
7
19
1
ม.2
9
7
16
1
ม.3
9
9
18
1
รวมมัธยมต้น
30
23
53
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
109
84
193
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...