ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
23
25
48
2
อบ.3
24
27
51
2
รวม อบ.
47
52
99
4
ป.1
33
31
64
3
ป.2
45
48
93
4
ป.3
40
36
76
3
ป.4
41
42
83
4
ป.5
48
38
86
4
ป.6
44
32
76
3
รวมประถม
251
227
478
21
ม.1
55
43
98
4
ม.2
57
46
103
4
ม.3
54
45
99
2
รวมมัธยมต้น
166
134
300
10
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
464
413
877
35
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...