ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
12
8
20
1
อบ.2
7
9
16
1
อบ.3
19
16
35
1
รวม อบ.
38
33
71
3
ป.1
13
11
24
1
ป.2
19
13
32
1
ป.3
15
17
32
1
ป.4
14
6
20
1
ป.5
10
21
31
1
ป.6
8
11
19
1
รวมประถม
79
79
158
6
ม.1
14
8
22
1
ม.2
9
11
20
1
ม.3
11
8
19
1
รวมมัธยมต้น
34
27
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
151
139
290
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...