ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดรำพัน(สุขสวัสดิพิชาญราษฎร์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
14
26
1
อบ.3
5
5
10
1
รวม อบ.
17
19
36
2
ป.1
8
8
16
1
ป.2
4
19
23
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
8
2
10
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
40
48
88
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
2
4
6
1
ม.3
13
1
14
1
รวมมัธยมต้น
24
17
41
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
81
84
165
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...