ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดท่าศาลา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
2
5
1
อบ.2
1
1
2
1
อบ.3
3
4
7
1
รวม อบ.
7
7
14
3
ป.1
2
4
6
1
ป.2
2
3
5
1
ป.3
2
2
4
1
ป.4
4
3
7
1
ป.5
3
0
3
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
17
15
32
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
24
22
46
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...