ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดตะปอนใหญ่(เศวตวิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
6
13
1
อบ.3
8
2
10
1
รวม อบ.
15
8
23
2
ป.1
6
9
15
1
ป.2
1
5
6
1
ป.3
2
6
8
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
3
4
7
1
รวมประถม
16
31
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
31
39
70
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...