ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดซึ้งล่าง(ประชาอุทิศพิทยาคาร) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
1
3
4
1
อบ.2
5
3
8
1
อบ.3
3
3
6
1
รวม อบ.
9
9
18
3
ป.1
6
3
9
1
ป.2
5
3
8
1
ป.3
0
6
6
1
ป.4
3
0
3
1
ป.5
3
4
7
1
ป.6
4
3
7
1
รวมประถม
21
19
40
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
30
28
58
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...