ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังสรรพรส ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
4
11
1
อบ.2
3
5
8
1
อบ.3
4
6
10
1
รวม อบ.
14
15
29
3
ป.1
6
2
8
1
ป.2
4
7
11
1
ป.3
7
5
12
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
2
4
6
1
ป.6
5
4
9
1
รวมประถม
27
27
54
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
41
42
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...