ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดเวฬุวัน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
16
30
1
อบ.3
15
20
35
1
รวม อบ.
29
36
65
2
ป.1
13
20
33
1
ป.2
13
11
24
1
ป.3
18
18
36
1
ป.4
22
11
33
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
97
82
179
6
ม.1
14
18
32
1
ม.2
10
17
27
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
35
45
80
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
163
324
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...