ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดสะตอน้อย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
3
8
11
1
อบ.3
3
5
8
1
รวม อบ.
6
13
19
2
ป.1
11
14
25
1
ป.2
11
9
20
1
ป.3
8
9
17
1
ป.4
7
10
17
1
ป.5
4
4
8
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
47
50
97
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
53
63
116
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...