ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อเวฬุ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
13
28
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
27
24
51
2
ป.1
12
9
21
1
ป.2
9
8
17
1
ป.3
18
15
33
1
ป.4
15
9
24
1
ป.5
8
14
22
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
70
59
129
6
ม.1
15
5
20
1
ม.2
11
14
25
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
34
27
61
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
131
110
241
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...