ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเขาทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
3
9
1
อบ.3
7
7
14
1
รวม อบ.
13
10
23
2
ป.1
7
3
10
1
ป.2
8
5
13
1
ป.3
6
15
21
1
ป.4
8
5
13
1
ป.5
7
7
14
1
ป.6
11
3
14
1
รวมประถม
47
38
85
6
ม.1
4
5
9
1
ม.2
8
7
15
1
ม.3
5
8
13
1
รวมมัธยมต้น
17
20
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
77
68
145
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...