ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนมิตรภาพ ๒๐ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
14
22
1
อบ.3
10
5
15
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
6
4
10
1
ป.3
10
10
20
1
ป.4
9
10
19
1
ป.5
19
6
25
1
ป.6
13
8
21
1
รวมประถม
68
44
112
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
63
149
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...