ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดวังจะอ้าย(บุญราษฎร์วิทยาคม) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
17
13
30
1
อบ.3
10
16
26
1
รวม อบ.
27
29
56
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
16
9
25
1
ป.4
11
8
19
1
ป.5
10
7
17
1
ป.6
9
12
21
1
รวมประถม
60
51
111
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
87
80
167
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...