ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดน้ำรัก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
9
7
16
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
10
10
20
1
ป.2
12
11
23
1
ป.3
7
9
16
1
ป.4
10
3
13
1
ป.5
4
6
10
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
53
43
96
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
55
122
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...