ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนปากน้ำแหลมสิงห์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
1
4
1
อบ.2
6
5
11
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
14
9
23
3
ป.1
3
2
5
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
4
3
7
1
ป.4
6
1
7
1
ป.5
1
1
2
1
ป.6
3
0
3
1
รวมประถม
19
12
31
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
33
21
54
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...