ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดบางสระเก้า ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
9
9
18
1
รวม อบ.
16
12
28
2
ป.1
4
3
7
1
ป.2
7
1
8
1
ป.3
3
4
7
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
1
0
1
1
ป.6
10
2
12
1
รวมประถม
30
12
42
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
2
1
3
1
ม.3
0
1
1
1
รวมมัธยมต้น
2
2
4
2
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
48
26
74
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...